Bc. Marie Šafrhansová

Fyzioterapie mě oslovila tím, že dokáže pomoci člověku od bolestí a dalších potíží bez invazivního přístupu a vrátit jej do aktivního života. Fyzioterapeut je průvodce, který může ukázat způsoby, jak si s tělem pracovat, aby sloužilo ve zdraví. A to ať už jde o dítě, seniora, sportovce nebo člověka s hendikepem.

Na fyzioterapii mě baví její rozmanitost. V ordinaci se věnuji lidem s různými potížemi, od poúrazových a pooperačních stavů po chronické bolesti. Dále spolupracuji s prvoligovými lukostřelci a v Parapleti cvičím s lidmi s poškozením míchy.

Studovala jsem na Západočeské univerzitě. Během studia jsem absolvovala pracovní stáž v Německu a sbírala jsem zkušenosti v různých zdravotnických zařízeních v ČR od soukromých ambulancí po dětskou léčebnu nebo Rehabilitační nemocnici Beroun. Po studiu jsem nastoupila do Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, které poskytuje zdravotní služby zejména příslušníkům bezpečnostních sborů. Navázala jsem spolupráci s lukostřeleckým oddílem v Plzni. V roce 2019 jsem založila nestátní zdravotnické zařízení MyFyzio. Mým cílem je vytvořit systém, kde je poskytována kvalitní individuální fyzioterapeutická péče podle potřeb klienta, bez omezení pojišťovnami. To by se neobešlo bez nikdy nekončícího vzdělávání na odborných kurzech, konferencích, seminářích a i sbíráním dovedností od zkušených kolegů z oboru.

Kurzy:

 • DNS pro fyzioterapeuty - část A - Prof. PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D. (FN Motol) 2021
 • O nohách s Mgr. Markem Králem (online - CKP) 2021
 • Hypermobilita (online - CKP) 2021
 • Vhled do fyzioterapie těhotných dle fyzioterapie funkce (online - CKP) 2021
 • Vztah kyčelního kloubu a bederní páteře (online - CKP) 2021
 • Klenby těla (online - CKP) 2021
 • Barefoot (online - CKP) 2020
 • Mobilizace hrudníku a dech (online - CKP) 2020
 • Bederní páteř a SI kloub (Online - CKP) 2020
 • Certifikovaný DNS trenér - zkouška (Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře) 2019
 • DNS ve sportu III. (Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře) 2019
 • Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání (Rehaeduca) 2019
 • Palpační anatomie (Rehaeduca) 2019
 • DNS ve sportu II. (Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře) 2019
 • DNS ve sportu I. (Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře) 2018
 • Fyzioterapie a následná péče včetně zdravotnických pomůcek (Protetika Plzeň) 2018
 • Zdravotnické právo v praxi (ZZMV) 2018
 • Odborná konference "Komprehenzivní rehabilitace horní končetiny" 2017
 • Komplexní terapie ramene (Monada s.r.o.) 2017
 • Odborná konference „Diagnostika a terapie nohy“ v Plzni 2015
 • Kinesiotaping 2014
Zpět